O pokřiveném charakteru jednoho kamene 

Článek je rozpracován.  Informace v něm uvedené budou pro mnohé čtenáře velkým překvapením.