Mikrovládci života na Zemi

 

   Tištěná verze                                                                       

 

 

Elektronická verze

.

 
Anotace pro tištěnou i elektronickou verzi:

Mikroorganizmy jsou vládci biosféry Země.  Dominují svým množstvím i svými aktivitami.  Převaha jejich působení je v přeměnách hmoty i v rozvoji života v biosféře.  Vládnou každému vícebuněčnému organizmu, tedy i člověku.  Jejich vliv na formulaci a na kvalitu potravin, na náš metabolizmus, na správný chod našeho těla, na naše zdraví, na imunitu, na vědomí i na naše nevědomí byl a je větší, než jsme ochotni si připustit. 

Mikrobi ovládli biosféru Země na samém počátku vzniku života a nikdy z této pozice neodstoupili.  Jednobuněčné organizmy byly a zůstávají prakticky všudypřítomnou a téměř všemohoucí formou života.  Přesto, mnoho lidí pod tlakem reklam a předsudků spatřuje v mikroorganizmech především nepřátele a pokud připouští jejich blahodárný vliv na naše zdraví, potom jen u mediálně podporovaných šlechtěných mikrobiálních druhů, jimiž jsou některé potraviny obohacovány.

Kniha předkládá jiný obraz mikrobů, jejich pragmatickou povahu, která vede k soutěžím i ke kompromisům, jak v jejich pestrém společenství druhů, tak i ve společném životě s buňkami jejich hostitelů ku prospěchu vzájemně výhodného soužití.

Obsah - názvy oddílů tištěné publikace:

MRACI –hypotéza o trvalé dominanci mikroorganizmů v biosféře planety Země

Předpoklady a indicie.

    Nejdelší období rozvoje.

    Početní a množstevní převaha.

    Největší schopnost přežití.

    Nejobsáhlejší využití prostoru.

    Největší účast na proměnách a koloběhu hmoty.

    Největší dodavatelé kyslíku do biosféry

    Schopnosti utilizace nejrozmanitějších substrátů.

    Největší množství informací.

    Největší nezávislost.

    Projevy inteligence.

    Manažerské schopnosti.

Doplňky hypotézy.

    Mikroorganizmy a jejich schopnost se rozhodovat.

    Mikroorganizmy a teplo biosféry.

    Mikroorganizmy a evoluce života v biosféře.

    Mikroorganizmy a člověk.

    Člověk jako schránka informací.

    Kdo jsme?

    Člověk jako bioreaktor.

    Člověk jako partner mikroorganizmů.

    Výroba iluzí o kvalitě potravin.

    Formulace látek.

    Význam formulace látek.

    Nejistota zdravotní nezávadnosti umělých formulací.

    Zjevné atraktanty a skryté hodnoty potravin.

    Antergie glykemických indexů.

    Regionalita mikroflór.

    Optimalizace podmínek fermentací.

Efekty mikrobiálního zušlechťování potravin - skryté hodnoty biochemických formulací surovin.

    Degradace mykotoxinů.

    Degradace prolaminů.

    Degradace prekurzorů akrylamidu.

    Degradace cizorodých látek.

    Uvolňování důležitých, ale nedostupných prvků surovin.

    Produkce a ochrana biologicky aktivních látek.

    Vývoj prozíravosti spotřebitele.

Mikroorganizmus zdraví & nemoci.

Mikroorganizmy a naše vědomí.

Blízké hypotézy.