Anotace

Nadbytek rozmanitých druhů pečiva současnosti je indicií doby, obdařené nekvalitou a ochuzené o tradiční poctivé pekařské výrobky.  Vymoženosti bující vědeckotechnické éry usnadnily výrobu kousatelných a žvýkatelných tuhých moučných pěn v průmyslu i v domácím prostředí.  Uspokojila nás dostupná technická jednoduchost, která dobře zapadla do narůstajících složitostí našich životů.

Ať si to uvědomujeme nebo ne, cizorodé složky atraktivních náhražek tradičního kvalitního domácího kvasového chleba zasahují do složitých biochemických pochodů v našich útrobách a pomalu, ale zato vytrvale je zatěžují.

Esej „Chléb a naše zdraví“ odhaluje špičku ledovce příčin současného stavu, upozorňuje na mnohá úskalí, na důsledky lehkomyslného rušení tradic, na neprozíravé používání přídatných látek a přípravků k usnadnění výroby pečiva.

Kniha ukazuje méně známé a nové souvislosti, probouzí motivaci k zastavení, k zamyšlení, k využití času a jednoduchých nástrojů v domácím prostředí a ukazuje tak cestu zpátky ke smysluplné tradiční domácí výrobě žitnopšeničného kvasového chleba pro potřebu vlastní a osob blízkých.