Publikační činnost

Publikace, uvedené na dalších záložkách,  tvoří  edici ZP (znát proč).

Tituly  této edice jsou a budou vydávány přímo autorem v malých výrobních sériích.

Myšlenkovým fundamentem  edice ZP je e-publikace Mikrovládci života na Zemi, po níž následovala tištěná esej Chléb & naše zdraví.

Další knihy jsou rozpracované, přičemž některé rukopisy už  více jak 20 let.