O zásilce

Dodání knížky od autora přímo ke čtenáři má několik předností:

- ušetří  spotřebiteli  čas 

- umožní ušetřit cestovní  náklady

- přinese spotřebiteli  komfort a jistotu získání knížky. 

 

Zásika pro konečného spotřebitele:

Jedna až 3 knížky budou  zabaleny do průhledné folie, vloženy do obálky z tvrdé lepenky a po zaplacení proforma faktury převodem na účet  budou odeslány Českou poštou na  adresu příjemce knih . 

 

Zásilka pro knihovny:

Knížky budou zabaleny do průhlední folie spolu s fakturou, vloženy do obálky z trvdé lepenky , případně do kartonu pro 6,  případně až pro 12 knížek  a odeslány Českou poštou na adresu knihovny, uvedenou v objednávce. Splatnost faktur je 14 dní.