Jak knížku získat

Všechna vydání tištěných publikací jsou vyprodána.  Pracuji na textech 4. , doplněného vydání eseje "Chléb & naše zdraví" a na 2. , doplněném vydání eseje "Mikrovládci života na Zemi" . Pokud se mi je podaří dokončit a vydat v tištěné nebo elektronické verzi,  budou o tom informace na této stránce.

Doporučuji využít  knižních  fondů  několika desítek českých knihoven, případně meziknihovní výpůjční služby ve všech knihovnách, kde moje publikace nejsou  v jejich knižním katalogu uvedeny.

Esej "Mikrovládci života na Zermi" je v původní starší verzi dostupná v elektronické veerzi na serverech